Liên hệ

09 Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

+84 2363 820 606 +84 2363 820 505 / +84 935 298 739

sales@sofiahoteldanang.com

www.sofiasuitehoteldanang.com